Limity látek ve vodě

Zde najdete plaboratorní čištění vodyovolené množství nejrůznějších látek ve vodě a jejich přehled včetně parametrů.

Látka Limit (min.) Limit (max.) Jednotka Úprava vody
železo - 0.3 mg/l odstranění železa, manganu
mangan - 0.05 mg/l odstranění manganu
dusičnany (dospělí NMH) - 50 mg/l odstranění dusičnanů
dusičnany (norma pro kojeneckou vodu) - 15 mg/l odstranění dusičnanů
dusitany - 0,5 mg/l odstranění dusitanů
Vápník - 20 mg/l odstranění vápníku
hořčík - 125 mg/l odstranění hořčíku
tvrdost 2 3.5 mmol/l odstranění tvrdosti vody
amonné ionty - 0.5 mg/l odstranění amonné ionty
zákal - 5 ZF mechanické filtry na vodu
automatické filtry na mechanické nečistoty
odstranění železa, manganu
pH 6.5 9.5 - zvýšení pH vody
chlor organický vázaný - 0.005 mg/l odstranění chlóru
chloridy - 100 mg/l
CHSK-Mn - 3 mg/l
konduktivita (25°C) - 125 mS/m
sírany - 250 mg/l odstranění síranů
pach - stupeň 2
chuť - stupeň 2
huminové látky - 2,5 mg/l
arsen - 10 µg/l
rtuť - 0.001 mg/l
hliník - 0.2 mg/l
zinek - 5 mg/l
měď - 0.1 mg/l
berylium - 0.0002 mg/l
kadmium - 0.001 mg/l
chrom - 0.05 mg/l
vanad 0.1 mg/l
Mikrobiologie
Clostridium Derfrineens - max. 0 KTJ/100m1
Escherichia coli - max. 0 MPN/100ml odstranění bakterií
koliformní bakterie - max. 0 MPN/100ml odstranění bakterií
počty kolonií při 22°C - max. 0 KTJ/ml odstranění bakterií
počty kolonií při 36°C - max. 1x102 KTJ/ml odstranění bakterií
abioseston - max. 10 %
počet organismů - max. 50 jedinci/ml
živé organismv - max. 0 jedinci/ml
ověřeno zákazníky seznam ověřeno zákazníky google