Čištění vodojemů

Čištění nádrží / čištění vodojemů na čistou vodu

Provádíme komplexní čištění nádrží a vodojemů, odstraňujeme různé druhy nečistot a usazenin.

Vodojemy na čistou vodu jsou strategicky důležité objekty, jejichž hlavním úkolem je uchování zásob čisté vody pro vlastní potřeby podniků (měst, obcí), jakož i zajištění žádoucího provozního režimu přečerpávacích čerpacích stanic.

U nádrží na vodu (vodojemů, vodárenských věží apod.) se musí v průběhu provozu řešit tyto požadavky:

 • Odstranění sedimentu vytvořeného po dobu provozu
 • Odstranění látek, které mají negativní vliv na zbarvení vody
 • Zničení bakterií (včetně choroboplodných)
 • Dezinfekce vodojemů a čištění nádrží

Technologická posloupnost čištění

 • Zajištění bezpečnosti práce před čištěním vodojemu
 • Odvedení znečištěné vody a odstranění sedimentu
 • Vyčištění nádrží (umytí stěn a dna)
 • Vyčištění hadic, čerpadel, trubek
 • Běžná oprava (v případě potřeby)
 • Dezinfekce a dekontaminace
 • Kontrola kvality realizovaných prací

U vodojemů na uchování užitkové a pitné vody se provádí: systematická kontrola kvality vody, sledování úrovně hladiny vody ve vodojemu, prohlídka sanitárního stavu otvorů (vlezů) do vodojemu, ventilačních trubek, vypouštěcích a přepouštěcích zařízení, poklopů, uzavíracích šoupat atd.

Čištění vodojemů (odstranění uzenin v podobě písku, jílu) se provádí jednou za 2—3 roky. Při zhoršení fyzikálních, chemických a bakteriologických ukazatelů kvality vody se čištění může provádět častěji.

Čištění vodojemů na užitkovou a pitnou vodu probíhá v těchto krocích: odstraní se sediment ze dna, vyčistí se povrch stěn a kolon kovovými kartáči do úplného odstranění slizu a vše se pečlivě opláchne vodou z proudnice, pak se umyje dno vodojemu. Poté se celý povrch znovu opláchne vodou z proudnice. Práce probíhají při umělém osvětlení a zavřených světlících. Po vyčištění nebo opravě se vodojem chloruje.

Čištění nebo oprava vodojemů se provádí výhradně ve speciálním oděvu. Obuv, v níž se vstupuje do vyčištěného vodojemu, ale i nástroje, které se berou dovnitř, se ošetří 1% roztokem chlorového vápna.

Vyčištěné, opravené nebo znovu natřené vodojemy se zprovozní až po jejich dezinfekci chlorovým vápnem či kapalným chlórem. Po vydezinfikování se vodojem propláchne filtrovanou vodou. Do provozu může být uveden po dvou uspokojivých bakteriologických rozborech.

Včasné profesionální čištění a dezinfekce vodojemů je jednou z klíčových podmínek skladování vody.

Čištění vodojemů provádíme po celé ČR:

Prostějov, Přerov, Olomouc, Brno, Ostrava, Dětmarovice, Praha, Plzeň, Plasy, Karlovy Vary, České Budějovice, Česká Lípa, Pardubice, Liberec, Lovosice, Rožnov pod Radhoštěm, Kroměříž, Jihlava, Ústí nad Labem, Zlín a tak dále.

Servis a montáž filtrů

Servis a montáž filtrů

Provádíme projektování a montáž systémů k úpravě vody na klíč, poskytujeme servisní služby pro filtry na úpravu pitné vody.

Prodej a instalace čerpací techniky

Prodej a instalace čerpací techniky

Pohodlné bydlení v rodinném domě závisí od mnoha faktorů a jedním z nich je dodávka vody.

Čištění vrtů

Čištění vrtů

Neudržovaný a nečištěný vrt ohrožuje vaše zdraví. Nashromážděné nečistoty se promění ve vrstvu kalů

Čištění studní

Čištění studní

Při běžném provozu studny se na jejím dně nevyhnutelně hromadí značné množství usazenin, nánosů a jílu.

Čištění vodojemů

Čištění vodojemů

Provádíme komplexní čištění nádrží a vodojemů, odstraňujeme různé druhy nečistot a usazenin.

Čištění bojlerů

Čištění bojlerů

Tam, kde není zavedeno centrální vytápění, používá hodně lidí běžný ohřívač vody označovaný zpravidla jako bojler.

ověřeno zákazníky seznam ověřeno zákazníky google