Čištění bojlerů

Tam, kde není zavedeno centrální vytápění, používá hodně lidí běžný ohřívač vody označovaný zpravidla jako bojler. Tohle pohodlné zařízení pomáhá vyřešit spoustu všedních hygienických problémů. Bojler se dá dnes koupit v kterémkoli specializovaném obchodě, ale málokdo si uvědomuje, že i tak jednoduchá konstrukce vyžaduje údržbu. Ne každému uživateli ohřívače vody se podaří zbavit bojler usazenin svépomocí.

Opravdu se bojler musí čistit?

čištění bojlerůHodně lidí používá bojler spoustu let, aniž by se přitom zatěžovali jeho čištěním. Je všeobecně známo, že každý ohřívací prvek čili topný článek se časem pokryje vápennou usazeninou neboli vodním kamenem. Z tohoto důvodu se po 2-3 letech snižuje doba ohřevu vody a stoupá spotřeba elektřiny. Dochází k tomu na základě fyzikálních jevů – tepelná vodivost vápenného nánosu na ohřívacím prvku je násobně nižší než tepelná vodivost ocelové tyče odpovědné za provoz zařízení.

Slabá vrstva vodního kamene nemá téměř žádný vliv na fungování topného článku, ačkoli mírný termický odpor je přece jen znát hned od počátku. Po čase se vrstva zvětší, takže ohřívací prvek musí nejdříve prohřát ji, a teprve až pak vodu. To však vyvolává nadměrné napětí ohřívače a vyžaduje spoustu času k prohřátí celého objemu vody. Po nějaké době pak můžeme pozorovat přehřátí trubek a postupné zničení ohřívacího zařízení.

Během prvních dvou let není nutné preventivní čištění bojleru, ale pak by se zhruba každý rok až každého jeden a půl roku měl z ohřívacího prvku odstraňovat vodní kámen. Čištění provádějí odborníci.

Odborníci doporučují:

 • nastavovat termostat (tepelný spínač) tak, aby ohřátá voda byla teplá, ale ne vroucí, protože tak vzniká méně vodního kamene
 • věnovat pozornost charakteristickému syčivému zvuku vycházejícímu z bojleru; toto syčení totiž signalizuje, že je načase bojler vyčistit
 • čistit, pokud se bojler začal často zapínat a vypínat nebo pokud se dlouho ohřívá
 • čistit, pokud voda z teplého kohoutku má žlutavý odstín a neobvyklý nepříjemný zápach nebo pokud vycházejí kousíčky vodního kamene v podobě písku
 • nečekat, až bojler doslouží, ale dbát na preventivní čištění

Odkud se bere vodní kámen v čisté vodě?

čištění bojlerůVoda je jednou z nejprostších a nejpodivuhodnějších látek na zemi. Spolu s kyslíkem dává život všemu živému, přičemž ve svém koloběhu mezi nitrem země a oblačnými sférami proniká do vápenných odrůd. Cestou rozpouští nejrůznější látky a tvrdé minerály a nechává za sebou ionty kovů, hořčíku a vápníku.

V různém terénu se voda liší v ukazatelích acidobazické reakce, tj. v obsahu mikroskopické vápencové suspenze. Proto voda bývá „měkká“ (zásaditá) a „tvrdá“ (kyselá). Při ohřevu tvrdé vody s poměrně vyšším obsahem příměsí se tento vápník s dalšími příměsemi usazuje na povrchu ohřívacího elementu. Usazenina tvoří hutný povlak, takže bojler se musí pravidelně čistit.

čištění bojlerůVodní kámen v bojleru se usazuje na dně, na stěnách a ohřívacím prvku nádrže. Na dno se ještě ukládá sediment tvořený nečistotami. Právě tvrdost vody má největší vliv na intenzitu vzniku vodního kamene. Tak například Něvská voda má nízký obsah solí vápníku, ale v některých regionech topné těleso bojleru, konvice nebo elektrického samovaru rychle tvoří vodní kámen.

V sedimentu z vyčištěné nádrže lze objevit rez a pastovitou usazeninu z jemné suspenze bojleru se suchým topným článkem, čištění ukáže:

 • fragmenty hlíny a křídy
 • zbytky „přivařených“ mikroorganismů
 • chlorové vápno Vodovodů a kanalizací a další látky k úpravě vody

čištění bojlerůRada: Toto všechno se musí pravidelně odstraňovat z bojleru a současně se musí provádět i čištění bojleru.

Každá kovová nádrž navíc podléhá korozivním procesům, k nimž dochází při interakci s vodou a v ní rozpuštěným kyslíkem. Tento chemický proces se týká všech kovových součástí – topného článku, nádrže, trubky. Jednotlivé komponenty bojleru tak postupně ztrácejí pevnost a bojler může přestat fungovat.

Rada: pravidelně vyměňujte antikorozní hořčíkovou anodu v topném článku.

čištění bojlerůOdstranit vodní kámen a usazeniny není těžké. Na domácím čištění je nejtěžší správně rozebrat bojler a dostat se k hlavnímu ohřívacímu prvku. Někdy je po první údržbě vhodné nainstalovat filtr a tak zvaný elektromagnetický odstraňovač vodního kamene, který tvorbě vodního kamene zabraňuje .

V posledním stadiu zanesení ohřívacího prvku je topný článek zcela pokryt vodním kamenem připomínajícím spíše vápenný kámen. Přenos tepla je pak nejen ztížený, ale prakticky nemožný, a v důsledku přetížení při ohřevu se hlavní součástka bojleru prostě přepálí.

Pokud nejsou poškozeny trubky a nádrž, pak po čištění a odstranění nánosu stačí jen vyměnit hořčíkovou anodu, není nutno měnit celý ohřívací prvek. Topný článek je nejdůležitější a nejdražší součástka bojleru, ale pořád je to lepší, než kupovat a instalovat celý elektrický ohřívač.

Doporučujeme pravidelně čistit bojler od nánosů – vyhnete se tak podobným komplikacím.

Existují 2 způsoby čištění:

 • mechanický (dehermetizace a ruční montáž)
 • chemický

čištění bojlerůRada: Nezapomínejte na změkčování vody a na filtry, které se instalují přímo na vodovodní trubky v domě nebo bytě.

Upozornění: K čištění ohřívacího prvku se nesmí používat tvrdé kartáče na kov, pilníky a další nástroje, které k tomuto účelu používají profesionálové! 

Výborným prostředkem k ochraně bojleru před vodním kamenem je magnetický filtr založený na působení silných magnetů. Magnetické siločáry zmagnetizují vodu přímo v trubce. To má vliv na tvorbu krystalu solí kalcia, které netvoří úplnou krystalickou strukturu a nemohou se kompletně usazovat při ohřevu. Místo kubické formy vytvářejí lineární strukturu, která nemůže příliš přilnout k plochám.

Pokyny krok za krokem

Všimněte si, že v katalozích bývají nabízeny různé druhy topných článků, a sice články:

 • závitové
 • přírubové
 • suché.

Pří výběru potřebného ohřívacího prvku je třeba mít u sebe návod k použití vašeho bojleru. Podle údajů v návodu vám prodavač pomůže vybrat potřebné komponenty.

čištění bojlerůDůležitou komponentou, která podstatně prodlouží životnost elektrického bojleru, je hořčíková anoda. Tento kovový prvek je pokrytý vrstvou hořčíkové slitiny, aby se aktivovaly fyzikální a chemické procesy chránící nádrž a topný článek před korozí. Životnost této kovové tyče je omezena, protože časem ztrácí efektivitu.

Anoda se mění každý rok, a to při čištění bojleru. Není-li voda příliš tvrdá, může se výměna uskutečnit i za delší dobu. Při čištění bojleru Gorenje nebo bojleru jiného typu se kvůli výměně anody musí provést řada úkonů. Ačkoli je dnes v prodeji široký sortiment ohřívacích prvků a anod k nim, vždy je lépe vybrat pro každou konkrétní značku a typ bojleru ty, které v něm byly původně (při koupi nového bojleru).

Každá značka nebo typ bojleru má specifický druh hořčíkové anody, je tedy žádoucí každou anodu nahradit vždy tou, jaká v bojleru byla původně.

 1. Nemáte před sebou zvlášť náročnou práci, ale protože nádrž je sama o sobě těžká, bude lépe, když ji demontujete za pomoci další osoby. Na bojleru uzavřete kohouty a ventil pro přívod vody. Bojler odpojte od sítě - vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 2. Odpojte od vodovodu hadici na studenou vodu a položte ji do vany. Hadici na teplou vodu není nutno odpojovat. Sejmutou hadici nasaďte na pojistný ventil bojleru a uvolněnou část spusťte na podlážku sprchy nebo do vany.
 3. Teď můžete otevřít kohouty bojleru a odblokovat zpětný pojistný ventil, otevřít kohouty s teplou vodou v koupelně a v kuchyni. Bojler nejdřív s zašuměním nasaje vzduch, poté začne kohout nárazově vypouštět vodu.
 4. Jakmile vypustíte všechnu vodu, profoukněte hadici na studenou vodu. Pokud není slyšet žádné bublání, můžete pokračovat v práci.
 5. Následně odšroubujte hadici sloužící k přísunu teplé vody do baterie. Můžete demontovat bojler a postavit ho na podlahu kohouty vzhůru.
 6. Šroubovákem odšroubujte šrouby a sejměte kryt bojleru. Šroubovákem lehce podeberte panel vedle ovladače termostatu, druhým opatrně podeberte z opačné strany a mírně zatáhněte. Musí se uvolnit zástrčky panelu a dvířka ze závěsů, pak se může demontovat a sundat držák termostatu.
 7. Teď je možno odšroubovat zbývající vruty, kterými jsou upevněna ochranná dvířka. Pak dvířka opatrně sundejte. Objeví se schéma zapojení, které se vyplatí si nakreslit, nemáte-li ho k dispozici vytištěné. Není od věci udělat si mobilem pár snímků z různých úhlů, aby pak při montáži bylo zřejmé, jak má vše vypadat v sestavené podobě.
 8. Teď je na řadě opatrné odpojení přívodu elektřiny. Nezapomeňte na demontáž uzemňovacího přívodu. Pak vytáhněte gumovou podložku-těsnění a topný článek s přírubou.
 9. Následuje hlavní činnost – příprava nádrže a kovových částí základního ohřívacího prvku na manuální čištění bojleru od vodního kamene.
 10. Po odstranění vodního kamene a usazenin vypláchněte vnitřek nádrže (hadicí).

  Upozornění: U hořčíkové anody dojde velmi snadno k poškození chemicky aktivního povrchu, buďte proto opatrní! Vodní kámen se nesmí odstraňovat ostrým kovovým nástrojem a ničím, co by mohlo anodu poškrábat.
 11. V případě potřeby můžete po dokončení čištění nahradit starou anodu novou. Při tom se postupuje podle návodu, který u ní bývá přiložen, protože každý typ anody má svá charakteristická specifika.
 12. Když je všechno hotovo, smontujte bojler přesně tak, jak jste ho demontovali, jen v opačném pořadí. Pak ho můžete zapojit do vodovodního rozvodu. Jestliže voda postupuje do „teplého“kohoutku baterie, všechno funguje a nádrž už je naplněna.
 13. Zkontrolujte místa upevnění prvku a ujistěte se, že nikde nic neprotéká a neprosakuje. Pak můžete bojler připojit do sítě. Dříve než zasunete zástrčku do zásuvky, vysušte je fénem.

  čištění bojlerůUpozornění: Někdy není nutno nádrž sundavat, zvlášť pokud se nachází na místě dobře přístupném údržbě. Nemáte-li možnost svést hadici do vany, postačí, když pod ni umístíte velký lavór na vodu, případně jinou nádobu. Mějte ale na paměti, že vody je hodně – v závislosti na objemu nádrže.

Odborníci doporučují odstraňovat vodní kámen z bojleru a stěn nádrže speciálním přípravkem na čištění bojlerů. Bojler se tímto přípravkem vymyje dle návodu a poté se musí vypláchnout.

Jestli jste v konstrukci starého bojleru nenašli hořčíkovou anodu, je na místě vyměnit celý topný článek. K jeho zakoupení musíte znát rozměr závitu.

Čištění bojleru zabere v průměru 2-5 hodiny.

Servis a montáž filtrů

Servis a montáž filtrů

Provádíme projektování a montáž systémů k úpravě vody na klíč, poskytujeme servisní služby pro filtry na úpravu pitné vody.

Prodej a instalace čerpací techniky

Prodej a instalace čerpací techniky

Pohodlné bydlení v rodinném domě závisí od mnoha faktorů a jedním z nich je dodávka vody.

Čištění vrtů

Čištění vrtů

Neudržovaný a nečištěný vrt ohrožuje vaše zdraví. Nashromážděné nečistoty se promění ve vrstvu kalů

Čištění studní

Čištění studní

Při běžném provozu studny se na jejím dně nevyhnutelně hromadí značné množství usazenin, nánosů a jílu.

Čištění vodojemů

Čištění vodojemů

Provádíme komplexní čištění nádrží a vodojemů, odstraňujeme různé druhy nečistot a usazenin.

Čištění bojlerů

Čištění bojlerů

Tam, kde není zavedeno centrální vytápění, používá hodně lidí běžný ohřívač vody označovaný zpravidla jako bojler.

ověřeno zákazníky seznam ověřeno zákazníky google