Jaké problémy přináší železo ve vodě

Železitá voda - výhody a nevýhody

Zvýšený obsah železa ve vodě, zejména pitné, je věčný problém jak uživatelů centrální vodovodní sítě, tak majitelů studní a vrtů. Železitá voda působí negativně na zdraví člověka i zvířat, zkracuje životnost sanitární techniky a domácích spotřebičů. A to nemluvíme o nepříjemném zápachu, příchuti apod.

Kolik přesně je ve vodě příměsí, to se dozvíme z jejího rozboru. Figurují v něm pojmy jako železo celkové, železo trojmocné a další. V tomto článku si povíme, jak se navzájem liší, v jakém množství jsou znatelné a jak s tímto problémem můžeme bojovat.

Obsah železa ve vodě

Kolik železa má být ve vodě? Především je třeba si uvědomit, co konkrétně měříme. Tento kov se ve vodě vyskytuje ve 2 formách:

 • trojmocná neboli okysličená forma - to je všem dobře známá rez, která zbarvuje vodu do červenohnědé a usazuje se na dně nádob
 • dvojmocná neboli rozpuštěná - projevuje se v podobě usazeniny jen po kontaktu vody se vzduchem. I tuto formu lze zjistit podle příchuti a pachu kovu. Primárně neviditelná v průzračné vodě. Dalším nepříjemným markerem rozpuštěného železa je žlutá usazenina na smaltovaných plochách: vaně, umyvadle, záchodové míse, a na kovových plochách: například rez na spirále (ohřívacím prvku) ve varné konvici. Z kohoutku teče sice zdánlivě průzračná voda, ale při odstátí a ohřevu se objeví usazenina a ničí domácí spotřebiče i sanitární techniku

Přípustný obsah železa v pitné vodě je 0,2 mg na 1 litr. Tím se rozumí celkové množství železa v obou jeho formách. Jestliže je přípustná norma železa v pitné vodě překročena, hned to zjistíte. Dokonce ani v případě, kdy koncentrace železa ještě nedosahuje vpravdě nebezpečných hodnot, se nedá mluvit o přínosu.

Užitečnost a škodlivost železa

Je zvýšený obsah železa ve vodě ku prospěchu nebo na škodu? Železo je pro lidský organismus nezbytné, přičemž denní dávka se pohybuje v rozmezí 15-22 mg. Mohlo by se tedy zdát, že kdyby se tento důležitý prvek dodával organismu z vody se zvýšeným obsahem železa, nemuseli bychom se strachovat o hemoglobin. Normy ale nejsou tak přísné pro nic za nic: téměř všechno potřebné množství železa organismus získává z potravy: masa, krup, zeleniny a ovoce s vysokým obsahem tohoto nezbytného prvku. Nadbytek železa, manganu a dalších příměsí organismus nejen nevstřebá, ale může mu i ublížit.

Kolik železa ve vodě si máme představit pod slovem „moc“? 0,4 mg/l se co do chuti bude jen těžko lišit od normy, kdežto desetinásobné překročení normy se pozná snadno. Ani takové překročení však zdaleka není limit, mimo město se lze setkat i se stonásobným překročením, které vyžaduje instalaci systémy úpravy pitné vody nebo dokonce nový vrt. Škodlivost železa ve vodě není radno podceňovat, vždyť v sázce je hlavně zdraví. Tak tedy, jak moc škodí železitá voda?

Vliv na organizmus

Přemíra železa v pitné vodě má negativní dopad na lidský organizmus. Všechno přebytečné železo se nemůže vstřebat ani zcela vyloučit z těla. Tkáně a vnitřní orgány kumulují kov a při dosažení konkrétních koncentrací kovu dochází k jejich postupnému poškození.

V čem spočívá riziko při zvýšeném obsahu železa v pitné vodě?

Vyšší obsah kovu může poškodit různé systémy organizmu. Z nadbytku i nedostatku železa hrozí onemocnění a nepříjemné symptomy:

 • zasažení tkání (hemochromatóza)
 • onemocnění ledvin, jater
 • únava, snížená imunita
 • suchá pokožka a lámání vlasů, alergické reakci a další

železo ve voděVoda se zvýšeným množstvím železa může poškodit i majetek:

 • koroze sanitární techniky a ohřívacích přístrojů
 • rezavé skvrny na prádle vyndaném z pračky
 • mapy na smaltovaných a kovových plochách

Nemluvě o tom, že používat vodu s příchutí nebo pachem železa je nejen nebezpečné, ale i nepříjemné, bez ohledu na vnitřní či zevní způsob upotřebení.

Jak se určuje obsah železa ve vodě

Jak ověřit přítomnost železa ve vodě, je-li voda absolutně čirá? Absence barvy přece nezaručuje, že celkové železo je v normě. Obsah kovu lze zjistit několika způsoby:

 1. Laboratorní rozbor s určením přesného množství železa prokáže, zda je tohoto prvku v pitné vodě moc. Na rozbor sice musíte vynaložit trochu peněz i času, ale máte zaručen 100% výsledek.
 2. Vlastní pozorování. Při tomto způsobu můžete i chybovat, ale pokud dané problematice, proč ho nepoužít.

  O nadbytku železa svědčí:
 • železitá voda se vyznačuje zabarvením
 • voda je cítit železem a má typickou chuť
 • voda je průzračná, ale je-li na vzduchu, žloutne, přičemž rez se dostává do sedimentu a usazuje se na dně nádoby
 • záchodové mísy, vany a další plochy, které přicházejí do častého styku s vodou, postupně žloutnou.

Co dělat, je-li ve vodě moc železa

Existují různé metody boje s železitou vodou. Nejpoužívanější jsou:

 • reagenční filtry pro jemné úpravy vody - vyžadují stálou výměnu zásobníků
 • reverzní osmóza — nákladná metoda vyžadující permanentní servis a umělou mineralizaci úpravu pitné vody
 • iontovýměnné pryskyřice — odstraňuje jen dvojmocné železo (rozpuštěné).
ověřeno zákazníky seznam ověřeno zákazníky google