Odstranění dusičnanů a dusitanů

V čem spočívá nebezpečí dusičnanů a dusitanů ve vodě

Dusičnany a dusitany jsou příbuzné sloučeniny, které vznikají přirozeným způsobem v důsledku rozpadu organických látek.

Dusičnany jsou soli kyseliny dusičné, chemický vzorec NO3. Název pochází z latinského slova nitras, tj. ledek. Pokud chemický rozbor vody prokázal, že obsah dusičnanů je vyšší než 50 mg/l, je nutno instalovat filtr k úpravě vody od dusičnanů. Dusičnany a dusitany se dostávají do organismu dvěma způsoby: se zeleninou a s vodou. Těžko můžeme zkontrolovat, kolik dusičnanů pronikne do našeho organismu zároveň s potravou, ale k tomu, abychom zjistili množství dusičnanů v pitné vodě, stačí provést rozbor vody zaměřenou na jejich obsah. Přítomnost dusičnanů ve vodě je zpravidla typická pro povrchové a spodní vody, čili pro vodu z vrtu. Vzácněji se vyskytnou v mělčích vrtech o hloubce do 25-30 metrů. Ve vodě z hlubokých artézských studní se dusičnany prakticky nevyskytují. Při dlouhodobém používání vody s obsahem dusičnanů dochází k methemoglobinémii, což je deficit kyslíku v dýchacích orgánech, v jehož důsledku se člověk začne zadýchávat. Methemoglobinémie je zvlášť nebezpečná pro malé děti a kojence. Pokud tedy ve vašem venkovském domku/chatě žijí děti, určitě v tamní vodě zkontrolujte obsah dusičnanů, a to bez ohledu na to, z jakého zdroje se voda získává. Zjistíte-li znečištění tohoto typu, nainstalujte filtr k odstranění dusičnanů a dusitanů z vody. Přitom zvolte takovou technologii, jakou vám navrhne firma zabývající se úpravou vody

Rozeberme si příčiny vzniku dusičnanů v přírodních vodách

  • Stékání vody ze zemědělských ploch, na nichž se používala dusíkatá hnojiva (dusičnan sodný, vápenatý, draselný). Odpadní vody, komunální a průmyslové.
  • Určité množství dusičnanů vzniká v půdě a poté se dostává do přírodních vod při silných lijácích. Není tajemství, že dusík je obsažen ve vzduchu. Pod vlivem elektrických výbojů (blesk) vzniká oxid dusnatý, který působením kyslíku/vzduchu oxiduje na oxid dusičitý. Při interakci s vodou za přítomnosti kyslíku vzniká kyselina dusičná. Ta se dostává do půdy, kde reaguje se sodíkem, draslíkem a vápníkem, přičemž vytvářejí tatáž dusíkatá hnojiva, o nichž byla řeč výše.

Způsoby odstranění dusičnanů a dusitanů z vody

Podle norem je hraniční povolená koncentrace dusičnanů ve vodě maximálně 50 mg/l.
Profesionální odstranění dusičnanů a dusitanů z vody lze provést dvěma způsoby:

  • Reverzní osmózou
  • Iontovou výměnou prostřednictvím dusičnanově selektivní pryskyřice.

Při prvním způsobu se spolu s aniony nitrátů NO3 odstraňují všechny soli: chloridy, sulfáty, hydrokarbonáty. Voda se tak stává „odsolenou“, tj. zbavenou minerálů. To však nepříznivě ovlivňuje její chuť a také to potlačuje přínos, který voda představuje pro organismus v případě, že ho zásobí potřebnými minerály. Osmotické systémy, které mají standardní výkon 1,5m3 /h, jsou vesměs velmi drahé. Použitím levnějších menších zařízení osmotického typu „pod dřez“ se problém dočasně vyřeší, ale zákazník zpravidla neumí spočítat možnosti takového filtru, aby včas vyměnil ten či onen zásobník. Ve výsledku to znamená, že nečistoty se dostanou do vody. Všech těchto potíží se lze vyvarovat, stačí nainstalovat úpravu vody na bázi balonového filtru (s tlakovou bombou) za použití dusičnanově selektivní pryskyřice. Pryskyřice pohlcuje jen ionty dusičnanů a dusičnanů, nikoli však užitečné soli. Cenově je takový filtr pro zákazníka naprosto přijatelný, vychází jen o maličko dráž, než běžné změkčování vody v domě. Dusičnan-selektivní pryskyřice se, stejně jako změkčovací pryskyřice, regeneruje tabletovanou solí. Při použití takového filtru je průnik dusičnanů vyloučen, protože regenerace filtru se spouští automaticky elektronickou hlavicí, kde se regenerační cykly programují s koeficientem zásoby. Tento filtr sloužící k odstranění dusičnanů a dusitanů z vody si můžete nainstalovat svépomocí podle našeho návodu. Všechny elektronické řídicí bloky nastaví odborníci ještě před expedicí filtru, vy musíte pouze nastavit aktuální čas připojení. Pro výběr filtru je třeba provést rozšířený rozbor vody a zaslat nám ho, my vám následně připravíme obchodně technickou nabídku.


Úpravny pro odstranění dusičnanů a dusitanů z vody
Model Objem pryskyřice Filtrační rychlost Počet odběrných míst Počet osob v domácností Spotřeba soli
1 FDK 1035 25 litrů 1,9 - 2,1 m3/hod 2-3 2-3 3 - 4 Kg/reg
2 FD 1035 25 litrů 1,9 - 2,1 m3/hod 2-3 2-3 3 - 4 Kg/reg
3 FD 1054 37 litrů 1,9 - 2,6 m3/hod 3-4 3-4 4.4 - 5.92 Kg/reg
4 FD 1252 50 litrů 3,3 - 4,3 m3/hod 4-5 4-5 6 - 8 Kg/reg
5 FD 1354 62 litrů 3,8 - 4,9 m3/hod 5-6 5-6 7.44 - 9.92 Kg/reg
Parametry filtrační náplně Anex
Barva bila
PH 4,5 - 8,5
Sirovodík 0 mg/l
Obsah chloru <0,5 mg/l
Organicke latky <5 mg/l
Hmotnost 680 g/l
Teplota < 100 °C
Průtok proplachnu 2 - 8 m/h
Průtok filtrace 8 - 32 m/h
Spotřeba soli 120 - 160 g/l
Životnost 3 - 7 let
Balení 25 l/pytel

rozměry

Úpravny pro odstranění dusičnanů a dusitanů
Model Rozměry úpravny (mm) Nádoba na sůl (mm)
V Š H V Š H
1 FDK 1035 (kabinetní provedení) 1115 310 430 - - -
2 FD 1035 1600 700 500 880 332 332
3 FD 1054 1650 300 300 880 382 382
4 FD 1252 1700 400 400 880 382 382
5 FD 1354 1650 336 336 880 382 382
Vodovodní filtry

Vodovodní filtry

Vodovodní filtr je zařízení odstraňující nečistoty z vody, které je třeba implementovat do vodovodního systému.

Mechanický filtr FS

Mechanické filtry FS

Mechanický filtr pro vodu FS zajišťuje čištění při minimálních provozních nákladech.

Uhlíkové filtry

Uhlíkové filtry

Uhlíkový filtr zbavuje vodu chlóru, organických sloučenin, barviv, ropných produktů, odstraňuje nepříjemný zápach, snižuje kyselost atd.

Úprava pH vody, zvýšení pH

Úprava pH vody, zvýšení pH

Ukazatel pH vypovídá u vody о její acidobazické vyváženosti (rovnováha mezi kyselými a zásaditými látkami).

Změkčovače vody

Změkčovače vody

Čistá voda je předpokladem komfortního pocitu i podmínkou bezchybného fungování přístrojů, v nichž se používá.

Odstranění dusičnanů a dusitanů

Odstranění dusičnanů a dusitanů

Dusičnany a dusitany jsou příbuzné sloučeniny, které vznikají přirozeným způsobem v důsledku rozpadu organických látek.

Filtry pro odstranění železa, manganu, amoniaku a změkčení vody FEA

Filtry pro odstranění železa, manganu... 

Odstraňování železa a manganu z vody je nezbytnou ochranou lidského těla.

UV dezinfekce vody

UV dezinfekce vody

Ultrafialové systémy pro úpravu vody dezinfikují kapalné médium — ničí patogenní bakterie, viry, kvasinky, jež jsou původci infekčních onemocnění.

Úpravy vody s reverzní osmózou

Úpravy vody s reverzní osmózou

Všichni víme, že k pití a k přípravě jídla se musí používat jen čistá voda.

Tabletová regenerační sůl

Tabletová regenerační sůl

Nabízíme sůl s vysokou úrovní čištění, koncentrace NaCL dosahuje hodnot až 99,8 %.

ověřeno zákazníky seznam ověřeno zákazníky google