ÚPRAVA VODY S REVERZNÍ OSMÓZOU

Filtry na vodu s reverzní osmózou

Všichni víme, že k pití a k přípravě jídla se musí používat jen čistá voda. Čistá voda je hlavní složkou života všeho živého na Zemi, je to zásadní podmínka pro zdraví člověka. V současné době mohou úpravu pitné vody zajistit pouze vodní filtry. Zejména pak filtry s reverzní osmózou. Nabízíme tyto systémy za nejdostupnější, atraktivní ceny. Chcete-li mít doma zdroj chutné, čisté, blahodárné vody, která se blíží pramenité, vše, co k tomu potřebujete, najdete na našem webu.

Výhody instalace vodního filtračního systému Reverzní osmóza

Úprava vody je založena na stejném principu jako proces fungující v živé přírodě. V buňkách organismů jsou polopropustné membrány regulující pronikání různých elementů. Voda jimi volně prochází a zbavuje se všeho zbytečného, škodlivého a nebezpečného. Filtry reverzní osmózy fungují na podobném principu a zajišťují prakticky ideální filtraci (až 99%) a kvalitu kohoutkové vody.

Toto zařízení je od samého počátku velmi populární, vždyť kvalita vody z řadu, ba i z vlastního vrtu, často volá po zlepšení. Uvedený princip zajišťuje spolehlivou ochranu organismu před širokým spektrem ve vodě obsažených chemických, mechanických a organických škodlivin.

Systém úpravy vody s reverzní osmózou - princip působení

V každém reverzně osmotickém filtru, který můžete zakoupit v internetovém obchodě, probíhá úprava vody po etapách. Bez ohledu na modifikaci filtru voda nejdříve prochází speciálními zásobníky polypropylenového a uhlíkového typu, které zbaví proud příměsí a nečistot velké frakce. To je přípravná etapa zahrnující dva či tři stupně. Na membránu filtru pak přichází už připravená voda, zcela zbavená velkých příměsí. Díky tomu nemůže dojít k poškození nebo znečištění plátu.

Membrána je zhotovena ze speciálního materiálu a skládá se ze spousty otvorů, kterými procházejí jenom molekuly vody. Všechny příměsi s velkou frakcí zůstávají na povrchu membrány a odtud se pak splachují proudem vody.

Po předběžném vyčištění a filtraci od příměsí se voda dostává do speciálních zásobníků, kde se saturuje prospěšnými elementy, které mohly zůstat na povrchu membrány.

Vícestupňová filtrace vody s reverzní osmózou zajišťuje komplexní očištění od všech příměsí a nasycení proudu prospěšnými prvky, nezbytnými pro zachování zdraví a plnohodnotného fungování organismu. Voda po filtraci nevyžaduje před upotřebením už žádné další úpravy, ani var.

Pozor!

Jestliže jste se rozhodli pořídit si filtr s reverzní osmózou, předem zkontrolujte tlak ve vodovodním potrubí. K plnohodnotnému využití uvedeného zařízení na úpravu vody potřebujete tlak v rozmezí 2,5-5 barů. Než zakoupíte konkrétní filtr s daným principem čištění, pozorně si prostudujte jeho technickou specifikaci a zjistěte, zda vyhovuje vašemu vodovodnímu systému. Je-li tlak ve vodovodu vyšší, je nutno nainstalovat regulátor na snížení tlaku. Je-li tlak naopak nižší, použije se tlakové čerpadlo.

Filtry na vodu Reverzní osmóza v širokém sortimentu

K instalaci a použití filtračních systémů Osmóza nebo Reverzní osmóza inklinuje stále více zákazníků. Vzhledem k efektivitě tohoto zařízení jeho popularita stoupá doslova každým dnem. Jestliže se rozhodnete pořídit si reverzně osmotický čisticí systém, jsme připraveni poskytnout vám potřebnou pomoc. Nabízíme modely filtrů různých výrobců.

Několik rad k výběru typu filtru s reverzní osmózou

Voda vyžaduje různé doplňující stupně úpravy. Proto se zaměřte na modely vybavené nejen základními zásobníky a membránou, ale i doplňujícími prvky:

  • mineralizátory, které vodu po jejím průstupu membránou nasytí spektrem prospěšných minerálů
  • UV lampou, která ničí ve vodě přítomné škodlivé mikroorganismy a zdraví ohrožující bakterie
  • biokeramikou, která zlepšuje celkovou strukturu vody a dělá ji prospěšnou, snadno vstřebatelnou lidským organismem

Kromě doplňujícího vybavení věnujte pozornost i zásobníkům použitým u konkrétního modelu. Mezi současné nejkomfortnější modely nabízené na trhu patří vodní filtry vybavené snadno vyjímatelnými a univerzálními zásobníky. Tyto filtry se vyznačují snadnou následnou údržbou i ekonomickou výhodností. Tato varianta umožňuje výměnu znečištěného zásobníku svépomocí, bez přizvání odborníka, což platí pro všechny zásobníky, bez ohledu na to, kdo je jejich výrobcem.

Vezměte v úvahu i individuální potřeby a věnujte pozornost objemu akumulační nádrže konkrétní modifikace zařízení reverzní osmózy, v němž se upravená voda uchovává před otočením kohoutku.

Chcete-li se poradit s odborníky, využijte služeb on-line konzultanta na webu, a to buď objednáním zpětného telefonického hovoru nebo přímo zavoláním na uvedená telefonní čísla.

Filtry s reverzní osmózou dodáváme do všech měst ČR.

Chcete-li získat vodu téměř 100% zbavenou škodlivých, zdraví nebezpečných příměsí a bakterií, zakoupení a instalace reverzně osmotického filtru je tím nejlepším řešením!

Vodovodní filtry

Vodovodní filtry

Vodovodní filtr je zařízení odstraňující nečistoty z vody, které je třeba implementovat do vodovodního systému.

Mechanický filtr FS

Mechanické filtry FS

Mechanický filtr pro vodu FS zajišťuje čištění při minimálních provozních nákladech.

Uhlíkové filtry

Uhlíkové filtry

Uhlíkový filtr zbavuje vodu chlóru, organických sloučenin, barviv, ropných produktů, odstraňuje nepříjemný zápach, snižuje kyselost atd.

Úprava pH vody, zvýšení pH

Úprava pH vody, zvýšení pH

Ukazatel pH vypovídá u vody о její acidobazické vyváženosti (rovnováha mezi kyselými a zásaditými látkami).

Změkčovače vody

Změkčovače vody

Čistá voda je předpokladem komfortního pocitu i podmínkou bezchybného fungování přístrojů, v nichž se používá.

Odstranění dusičnanů a dusitanů

Odstranění dusičnanů a dusitanů

Dusičnany a dusitany jsou příbuzné sloučeniny, které vznikají přirozeným způsobem v důsledku rozpadu organických látek.

Filtry pro odstranění železa, manganu, amoniaku a změkčení vody FEA

Filtry pro odstranění železa, manganu... 

Odstraňování železa a manganu z vody je nezbytnou ochranou lidského těla.

UV dezinfekce vody

UV dezinfekce vody

Ultrafialové systémy pro úpravu vody dezinfikují kapalné médium — ničí patogenní bakterie, viry, kvasinky, jež jsou původci infekčních onemocnění.

Úpravy vody s reverzní osmózou

Úpravy vody s reverzní osmózou

Všichni víme, že k pití a k přípravě jídla se musí používat jen čistá voda.

Tabletová regenerační sůl

Tabletová regenerační sůl

Nabízíme sůl s vysokou úrovní čištění, koncentrace NaCL dosahuje hodnot až 99,8 %.

ověřeno zákazníky seznam ověřeno zákazníky google