Instalace čerpadla do vrtu a studny

Pohodlné bydlení v rodinném domě závisí od mnoha faktorů a jedním z nich je dodávka vody. Pokud je k dispozici studna problém je napůl vyřešen. K zajištění správného zásobování vodou je třeba zvolit vhodné čerpadlo a následně ho správně naistalovat.

Proces instalace čerpadla má však hodně nuancí, proto před samotnou instalací je třeba brát ohled na několik důležitých faktorů.

Jaké jsou vlastnosti vhodného čerpadla?

Instalace čerpadla do vrtu a studnyV první řadě je nutné vybrat a zakoupit vhodné čerpadlo a také nářadí nezbytné k jeho instalaci. Čerpadlo se zpravidla voli ponorné a je důležité, aby bylo taky odstředivé.

Naopak vibrační čerpadlo, narozdíl od odstředivých modelů, způsobuje ve vrtu nebezpečné vibrace, které mohou vést k destrukci půdy a roury studny. Takové modely jsou obzvlášť nebezpečné pro písečné studny, které jsou méně stabilní než artéské studny.

Výkon čerpadla by měl odpovídat produktivitě studny. Je také nutné brát ohled na jakou hloubku ponoření je čerpadlo určeno. Například pokud použijete čerpadlo pro práci s maximální hloubkou 50 m na 60 m hlubokou studnu, čerpadlo muže fungovat, ale brzy dojde k jeho poruše.

Nejlepší volbou pro vrty jsou ponorná čerpadla odstředivého typu. Je třeba vybrat takové čerpadlo, které svým výkonem, rozměrem a jinými parametry odpovídá zdroji vody.

Je třeba brát ohled na průměr čerpadla. Ten by měl odpovídat průměr vrtu. Je také důležité zajistit přívod elektřiny pro čerpadlo. Pro vrty se používají jednofázová i třífázová napájení.

Je snadnější vybrat čerpadlo pro čtyřpalcové roury než pro roury třípalcové. Je dobře pokud zmíněný krok je zohledněn ve fázi plánování. Čím větší bude vzdálenost mezi stěny potrubí a tělesem čerpadla, tím lépe. Jestli čerpadlo vchází do roury natěsno je třeba hledat model čerpadla s menším průměrem.

Příprava materiálu k instalaci

Spolehlivé lano nebo úvaz by měli být navrženy pro zátěž, která je nejméně pětinásobkem hmotnosti zavěšeného zařízení. Je samozřejmosti, že by měly být odolné vůči vlhkosti, vzhledem k tomu, že jejích část bude neustále ponořená ve vodě.

Pro napájení čerpadla slouží speciální elektrický kabel. Je třeba aby jeho délka byla dostačující proto, aby kabel nebyl natažen.

Pro přívod vody z čerpadla do vodovodu domu se používají speciální plastové trubky. Doporučují se konstrukce s průměrem 32 mm nebo více. V opačném případě bude tlak vody v systému nedostatečný.

Důrazně nedoporučujeme používat hadici pro připojení čerpadla do studny, jelikož může způsobit spoustu problémů.

Instalace čerpadla do vrtu a studnyPro instalaci je použit speciální kabel, který je vhodný pro dlouhodobou práci pod vodou. Je třeba si uvědomit, že pro uvedení do provozu nové studny po její vyvrtání z důvodu potřeby odstranění velkého množství špinavé vody ze studny, nelze takové čerpadlo použít. Rychle selže. Po vrtání je třeba provést čištění vrtu – odstranit zbytky bahna, písku ze stěn roury a ze dna vrtu samotné.

Díky očištění vrtu získáte:

  • Prodlouženou životnost čerpadla
  • Zlepšení kvality vody
  • Desinfekci celé studny
  • Lepší průtok vody do studny

Pravidla instalace povrchového čerpadla

Povrchová čerpadla se pro zásobování vodou ze studny příliš nepoužívají, protože jsou vhodná pouze pro konstrukce menších hloubek.

Povrchová čerpadla jsou sice levnější a méně náročná na instalaci než ponorné modely, ale jejich účinnost je pouze pro vrty a studny do hloubky 8 metrů.

Instalace ponorného čerpadla

Ponorná čerpadla se instalují přímo do vrtu. Na rozdíl od povrchových modelů nevyžadují samostatnou místnost.

Nejprve je potřeba čerpadlo smontovat, poté k němu připojit vodovodní potrubí, elektrický kabel a lano nebo úvaz. Nakonec je třeba čerpadlo ponořit do studny.

Zpětný ventil je nutný, aby voda zůstala v systému přívodu vody i po vypnutí čerpadla. Zpětný ventil je někdy poskytován výrobcem jako součást konstrukce. V tomto případě není nutné pořizovat další ventil.

Při instalaci vodovodní roury čerpadla je důležité zajistit, aby roura byla co nejvíce rovná a měla minimálně překážek pro ponoření do úzkého potrubí vrtu.

Hloubka, do které doporučujeme čerpadlo spustit, závisí na vlastnostech samotného vrtu. Pokud má studna blátivé dno, je v tomto případě lepší zavěsit čerpadlo 3-5 metrů od dna. Pokud je dno vrtu z kamene, lze čerpadlo zavěsit 1-3 metry od dna.

Je důležité správně a důsledně provést všechny uvedené kroky pro instalaci čerpadla. V opačném případě je riziko poruchy čerpadla nebo roztržení úvazu.

Může nastat situace, kde čerpadlo po poruše nelze vytáhnout ze studny. To vede k úplné ztrátě zařízení a nutností začít s vrtem znovu. Pozornost a pečlivost jsou nejlepšími pomocníky pro instalaci čerpadla.

Řešíme:

  1. Instalaci čerpadel pro studny a vrty
  2. Instalaci expanzní nádoby
  3. Servis čerpacího zařízení
  4. Prodej čerpadel všech modelu
  5. Čištění a dezinfekce expanzí nádoby
  6. Montáže filtru pro úpravu vody

V případě jakýchkoliv dotazů, neváhejte nás kontaktovat mailem nebo telefonicky. Na všechny vaše dotazy dostanete kvalifikované odpovědi.

Servis a montáž filtrů

Servis a montáž filtrů

Provádíme projektování a montáž systémů k úpravě vody na klíč, poskytujeme servisní služby pro filtry na úpravu pitné vody.

Prodej a instalace čerpací techniky

Prodej a instalace čerpací techniky

Pohodlné bydlení v rodinném domě závisí od mnoha faktorů a jedním z nich je dodávka vody.

Čištění vrtů

Čištění vrtů

Neudržovaný a nečištěný vrt ohrožuje vaše zdraví. Nashromážděné nečistoty se promění ve vrstvu kalů

Čištění studní

Čištění studní

Při běžném provozu studny se na jejím dně nevyhnutelně hromadí značné množství usazenin, nánosů a jílu.

Čištění vodojemů

Čištění vodojemů

Provádíme komplexní čištění nádrží a vodojemů, odstraňujeme různé druhy nečistot a usazenin.

Čištění bojlerů

Čištění bojlerů

Tam, kde není zavedeno centrální vytápění, používá hodně lidí běžný ohřívač vody označovaný zpravidla jako bojler.

ověřeno zákazníky seznam ověřeno zákazníky google