UV dezinfekce vody. Likvidaci virů, bakterií, bacilů

Ultrafialové systémy pro úpravu vody

Ultrafialové systémy pro úpravu vody dezinfikují kapalné médium — ničí patogenní bakterie, viry, kvasinky, jež jsou původci infekčních onemocnění. UV lampy na vodu je tedy dezinfekčním zařízením odpovědným za biologickou očistu kapalného média.

Jak funguje UV lampy

UV lampy na vodu je nerezová tělo s trubkami (vstup a výstup), v níž se nachází baktericidní lampa uzavřená do krystalového korpusu ve tvaru trubky. Lampa svým zářením ničí patogenní prostředí ve vodě, která prochází filtračním zařízením.

Uvedený způsob dezinfekce, vyvinutý v USA, nalezl široké uplatnění v domácnostech i komerční sféře, ale používá se i v medicínských zařízeních. Předností metody UV dezinfekce vody je vysoká úspěšnost, bezpečnost pro člověka, přiměřené náklady na provoz a údržbu. Efektivita dezinfekce nezávisí na ukazateli pH a obsahu neorganických složek. Je to skvělá alternativa chlorování vody, které značně poškozuje organismus (alergické reakci, zasažení dýchacích orgánů a trávicího traktu).

Specifika použití UV dezinfekce vody

Ultrafialové dezifekční zařízení dezinfikuje vodu rychle, ale efekt působení lampy je krátkodobý. Bakteriologické znečištění vody nastupuje poměrně rychle, zejména v prostředí se slabým průtokem. Daný způsob má omezené použití — použití UV záření má smysl jen po mechanické a chemické úpravě vody, čili jako doplňující dezinfekční metoda.

Údržba filtrů

K ultrafialové úpravě vody se používají speciální lampy, které se liší výkonem, provozními možnostmi, konstrukčním řešením. Lampy se vyměňují v průměru po 1400-1600 hodinách provozu. Čištění filtračních mechanismů se provádí bez demontáže zařízení, což usnadňuje preventivní péči při obnově funkčnosti UV zařízení.

Při výběru modelu zářiče je třeba vzít v úvahu:

  • druhy patogenních mikrobů zjištěných ve vodě
  • teplotu vody
  • rychlost průtoku
  • požadavky na kvality upravené vody

Někteří původci infekcí jsou odolní vůči slabému UV záření, proto je nesmírně důležité vybrat správnou dávku UV impulsu (Stupeň záření potřebný ke zničení konkrétního mikroorganismu se stanoví podle údajů výpočtové tabulky, v níž jsou uvedeny druhy patogenního prostředí.)

Různé typy lamp reagují různě na výkyvy teploty. Lampy se středním tlakem se používají v prostředí do 85 stupňů Celsia, kdežto nízkotlaké zářiče se instalují v systémech s teplotou 16-20 stupňů.

Při výběru UV lampy se berou v úvahu i ukazatele průtoku vody— musí se zvolit zařízení, které efektivně dezinfikuje médium, když jím prochází přes filtrační mechanismus s danou rychlostí.

Množství UV záření, které prochází vodou za jednotku času, určuje průzračnost vody. Na úroveň průzračnosti má vliv obsah organických i neorganických sloučenin. Čím větší je zkalení vody, tím nižší je efektivita působení UV lampy.


Technická specifikace
Typ zařízení Výkon W Výkon m3/h Parametry napojení
1 UV 6W 6W 0,24 m3/h 1/4′′
2 UV 25W 25W 1,1 m3/h 1/2″
3 UV 55W 55W 2,7 m3/h 3/4′′
4 UV 110W 110W 5,4 m3/h 1′′
5 UV 165W 165W 8,1 m3/h 1,5′′
6 UV 220W 220W 10,8 m3/h 1,5′′
Požadavky na vstupní vodu
1 Železo (Fe) max. 0,3 mg/l.
2 Mangan (Mn) max. 0,05 mg/l.
3 Tvrdost vody (Ca+Mg) max. 2,5 mmol/l.
4 Mechanická předfiltrace 5 - 10 mikronů
5 Zákal < 1 ZF(n)
Vodovodní filtry

Vodovodní filtry

Vodovodní filtr je zařízení odstraňující nečistoty z vody, které je třeba implementovat do vodovodního systému.

Mechanický filtr FS

Mechanické filtry FS

Mechanický filtr pro vodu FS zajišťuje čištění při minimálních provozních nákladech.

Uhlíkové filtry

Uhlíkové filtry

Uhlíkový filtr zbavuje vodu chlóru, organických sloučenin, barviv, ropných produktů, odstraňuje nepříjemný zápach, snižuje kyselost atd.

Úprava pH vody, zvýšení pH

Úprava pH vody, zvýšení pH

Ukazatel pH vypovídá u vody о její acidobazické vyváženosti (rovnováha mezi kyselými a zásaditými látkami).

Změkčovače vody

Změkčovače vody

Čistá voda je předpokladem komfortního pocitu i podmínkou bezchybného fungování přístrojů, v nichž se používá.

Odstranění dusičnanů a dusitanů

Odstranění dusičnanů a dusitanů

Dusičnany a dusitany jsou příbuzné sloučeniny, které vznikají přirozeným způsobem v důsledku rozpadu organických látek.

Filtry pro odstranění železa, manganu, amoniaku a změkčení vody FEA

Filtry pro odstranění železa, manganu... 

Odstraňování železa a manganu z vody je nezbytnou ochranou lidského těla.

UV dezinfekce vody

UV dezinfekce vody

Ultrafialové systémy pro úpravu vody dezinfikují kapalné médium — ničí patogenní bakterie, viry, kvasinky, jež jsou původci infekčních onemocnění.

Úpravy vody s reverzní osmózou

Úpravy vody s reverzní osmózou

Všichni víme, že k pití a k přípravě jídla se musí používat jen čistá voda.

Tabletová regenerační sůl

Tabletová regenerační sůl

Nabízíme sůl s vysokou úrovní čištění, koncentrace NaCL dosahuje hodnot až 99,8 %.

ověřeno zákazníky seznam ověřeno zákazníky google